Müge Tuzcuoğlu için Destek Zamanı

9 Mart Cuma günü gözaltına alınan antropolog Müge Tuzcuoğlu için iki imza kampanyası başlatıldı. GIT Türkiye olarak herkesi her iki kampanyayı da desteklemeye çağırıyoruz. 

Müge Vicdanımızdır, Tanıyoruz, Tanığıyız!

Bir antropolog ve yazar olan Müge Tuzcu, 9 Mart Cuma günü evine yapılan baskın sonucunda gözaltına alınıp tutuklandı. Avukatları, gazetecileri, bilim insanlarını uydurma KCK operasyonları çerçevesinde, tamamen hukuksuz biçimde ve masumiyet karinesini hiçe sayarak tutuklayarak cezaevlerine gönderen anlayışın, artık Kürt çocuklarla çalışma yapan arkadaşlarımıza kadar uzanmış olduğunu üzülerek görüyoruz.

Müge arkadaşımızdır, çocuklara yönelik adaletin sağlanması için çalışan bir vicdandır Müge. Tanıyoruz, Müge’nin adalet diyen vicdanının tanığıyız.

Bizler “Çocuklar İçin Adalet Takipçileri” olarak, çocukların adaletli bir dünyada, barış içinde yaşaması için tüm arkadaşlarımız gibi Müge Tuzcu’nun da vicdanlı duruşunu biliyoruz. Müge’nin yoksul çocuklar için, savaşın çocukları için çalıştığının biliyoruz ve Müge’nin suçsuz olduğunun tanığıyız…

İmza vermek için tıklayınız
 
MÜGE TUZCUOĞLU ÖZGÜR,
SOSYAL BİLİMLER RAHAT BIRAKILSIN!

Antropolog ve yazar Müge Tuzcuoğlu sosyal bilimci, yazar ve sosyal politikacı olarak işini yaparken, sosyal bilimin kendisine öğrettiği bilimsel doğruları yerine getirirken; yani BDP'nin Siyaset Akademisi'nde “toplumlar tarihi” üzerine ders verirken, kitabı için bilgi toplarken, Van depremzedelerine yardım ederken ve Sarmaşık Derneği için çalışırken, zorunlu göçün sonuçları üzerine çalışırken tutuklandı.


Bilme hakkı, bilim için çalışma hakkı, bilgiye erişme hakkı sosyal bilimin vazgeçilmez etkinliğidir. Ancak bilgi ve bilimin bu hakları bir sorumluluk da gerektirir: Bilimsel bilgiyi toplamak ve yazabilmek için yeterince tarafsız, yeterince hacimli ve yeterince çok yönlü çalışmak zorundadır. Ama bu çalıştıklarını sahasının asıl sahiplerine iade etmekle de yükümlüdür sosyal bilimci. Bu, onun için etik bir sorumluktur.

Sosyal bilim dönüştürücüdür; sosyal bilim, bilimsel bir sorumluluk olarak, insanlar için daha iyi bir hayatı ister; sosyal bilim bunun uygulayıcısıdır.

Otoriterleşen her iktidarın önce sosyal bilimlere saldırdığını tarihimizdeki karanlık sayfalardan biliyoruz: Behice Boran, Niyazi Berkes, Muzaffer Şerif, Pertev Naili Boratav, Cavit Orhan Tütengil, İsmail Beşikçi, Pınar Selek, Büşra Ersanlı...

Türkiye'nin bir sosyal bilimciyi daha hapiste tutmasına seyirci kalmayacağız. Sosyal bilimin her türden iktidar karşısındaki  tarafsızlık ve bağımsızlık gözeten tutumunun, aramızdaki örnekleri çekip alarak sindirilmesine seyirci kalmayacağız.

BİZLER HOCALARI, MESLEKTAŞLARI, YAZAR ARKADAŞLARI OLARAK, Müge Tuzcuoğlu'nun davasının takipçisi olacağımızı bildiriyor;
Derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

H.Neşe Özgen
 

İmza vermek için tıklayınız.

 
* Müge Tuzcuoğlu hakkında Bianet'te çıkan haber için tıklayınız
** Tuzcuoğlu'nun Diyarbakır Cezaevi'nden yazdığı mektup için tıklayınız.