GIT Basın Toplantısı

Türkiye'de Araştırma ve Öğretim Özgürlüğü Uluslararası Çalışma Grubu'nun (GIT Türkiye) tanıtımı amacıyla düzenlenen basın toplantısı 16 Şubat Perşembe günü saat 10:00'da Cezayir Restaurant'ta yapıldı. Basın toplantısı metnini çağrıcılardan Doç. Dr. Zeynep Gambetti okudu. Ardından çağrıcılardan Prof. D. Füsun Üstel, Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa ve Prof. Dr. Ahmet İnsel GIT Türkiye'nin kuruluş gerekçeleri üzerine görüşlerini belirttikleri birer konuşma yaptılar. Basın mensuplarının sorularını yanıtladılar.

 Özellikle Prof. Dr. Büşra Ersanlı'nın tutuklanmasının akademik özgürlüklere yönelik baskılar bağlamında bir eşiğin aşılması anlamına geldiği ve GIT Türkye'nin kuruluşunu tetikleyen bir olay olduğu vurgulandı. Bu konuşma ve soru cevap bölümünde akademik özgürlüklerden ne anlaşılması gerektiğine dair Lima Bildirgesi'nin ortaya koyduğu evrensel tarife değinildi. Öğrencilere ve üniversite mensuplarına yönelik başta disiplin soruşturmaları olmak üzere çeşitli yıldırma ve sindirme uygulamaları örnekleriyle anlatıldı. Bu konuda bir bilgi bankası oluşturma çalışması yapılacağı belirtildi.