Akademide Hak İhlalleri Dosyası Mayıs 2013-Mayıs 2015

GIT Türkiye’nin hazırladığı “Akademide Hak İhlalleri Dosyası / Mayıs 2013 - Mayıs 2015” internet sitemizde yayımlandı. Dosyaya buradan ulaşabilirsiniz: 

Akademide Hak İhlalleri Dosyası Mayıs 2013-Mayıs 2015 (18 Nisan 2016'da güncellenmiştir)

Bildiğiniz gibi bu yılın Ocak ayında “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildirinin Barış İçin Akademisyenler tarafından kamuoyuna duyurulması sonrasında Türkiye üniversiteleri daha önce görülmemiş türden baskılar ve hak ihlallerine sahne olmuştur. Bugüne kadar yaşanmış olan gözaltı, tutuklama, ev baskını, işten çıkarma gibi gelişmelerle karşılaştırıldığında, bu dosyada ele alınan birçok vaka görece önemsiz görünebilir. Ancak kanaatimizce bu dosyadaki örnekler, akademideki baskı ve ihlal mekanizmalarının halihazırda nasıl işlemekte olduğunu, dolayısıyla Ocak 2016’da başlayan sürecin zaman içinde nasıl hazırlandığını göstermeleri bakımından önemlidir. Dosyamızı hem bu vahim gidişatı hazırlayan koşulları göstermesi, hem de tarihe kayıt düşülebilmesi amacıyla kamuoyuna sunuyoruz.

Özgür bir üniversiteye ve barış içinde yaşayabilen, özgür bir Türkiye’ye ulaşmak umuduyla…