Hitit Üniversitesi'nin Hukuksuz Uygulamalarına Karşı Oya Yağcı'nın Yanındayız!

Hitit Üniversitesi Oya Yağcı’yı İşten Attı, İdare Mahkemesi Başkanı İse Rektörü “Olumlu Gelişmeler” Nedeniyle Tebrik Etti! Hukuk İstiyoruz Efendiler!

Hitit Üniversitesi öğretim elemanlarından Eğitim Sen üyesi Oya Yağcı, uzun süre mobbing ve ayrımcılığa maruz kalmasının yanı sıra 19 Eylül 2014 tarihinde, imzasız bir ihbar mektubuna dayanılarak işten atıldı.

Eylül 2008 ile 19 Eylül 2014 arası altı yıl boyunca Üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan Oya Yağcı, bu süre içerisinde lisans düzeyinde 22 farklı ders vermiş, aralıksız akademik danışmanlık yapmış, başta tiyatro, siyaset ve iletişim alanlarında olmak üzere seminerler, paneller, konferanslar vermiş nitelikli bir akademisyendir.

Böylesine üretken bir akademisyenin işten atılma gerekçesi ise imzasız bir ihbar mektubuna dayandırılmıştır. 6 yıl sonra sendikamız üyesi Oya Yağcı, imzasız ihbar mektubu sonrasında üniversitede oluşturulan komisyon tarafından, atanma kriterlerine uygun bulunmadığı gerekçesiyle işten atılmıştır.

Yaşanan bu hukuksuz ve keyfi olaydan iki yıl önce, yani 2012 yılı 1 Mayıs’ında Eğitim Sen üyesi olarak KESK kortejine katıldığı için emniyetten alındığı açık olan görüntüler üzerinden Oya Yağcı’nın fotoğrafı yerel bir gazetenin manşetine taşınmış ve üyemiz hedef haline getirilmiştir. Dolayısıyla işten atılmasının ardında fişlemeci bir aklın devrede olduğu açıkça görülmektedir.

Elbette söz konusu hukuksuzluk karşısında, İdare Mahkemesi’nde açılan dava aracılığıyla üyemizin hakları korunmak istenmiştir. Ancak, Çorum İdare Mahkemesi üyemiz Oya Yağcı’nın açtığı davada “yürütmeyi durdurma” istemini reddetmiştir. Bu gelişmeden kısa süre sonra ise Çorum İdare Mahkemesi Başkanı Volkan Aydın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ı makamında ziyaret etmiş ve üniversitede yaşanan “olumlu gelişmeler” nedeniyle kendisini tebrik etmiştir. Belirtmek isteriz ki Üniversite yönetiminin hukuksuz, keyfi ve siyasi biçimde hedef aldığı üyemizin davası sürerken, İdare Mahkemesi Başkanı’yla yapılan görüşmede Rektörün diğer kurumlarla “sinerji” sağlamaya çalıştıkları yönündeki ifadesi akıllara çok sayıda soru işareti getirmiştir!

Kişilerin, idarenin eylem ve işlemlerine karşı haklarını arayabilecekleri bir mahkemenin başkanı tarafından, hak ihlalleri yaşandığı iddiasıyla karşı karşıya olan bir idareye/üniversiteye övgüler düzmesi, ilk elde yargı bağımsızlığı ilkesinin ayaklar altına alındığının bir göstergesidir. Üstelik bu görüşme, Hitit Üniversitesi’nin İdare Mahkemesi’nde taraf olduğu başka davalarda, bağımsız ve adil karar verileceği inancını da ortadan kaldırmaya hizmet etmiştir! Böylesi bir tablo içerisinde, sendikamız üyesi Oya Yağcı’nın 25 Şubat Cuma günü Çorum İdare Mahkemesi’nde görülecek olan davanın sonucu, umarız ki bizleri yanıltsın! Ancak olumsuz bir kararın da sendikamız tarafından peşinin bırakılmayacağını herkesin bilmesini isteriz!

Ayrıca, Hitit Üniversitesi’nin “dünyada her geçen gün tanınırlığını artırdığı” yönündeki ifadeleriyle gururlanan Mahkeme Başkanı Aydın’a bir müjdeyi de biz vermek isteriz! Hitit Üniversitesi’nin dünyadaki tanınırlığının artması için bizler de elimizden geleni yapacağız! Hitit Üniversitesi’nin yakın takibimizde olduğunu ve diğer üniversitelerde çokça görülen

• Fişleme uygulamalarını,

• Sürgünü,

• Mobbingi,

• İtibarsızlaştırma ve yalnızlaştırma politikalarını,

• Hukuka ve üniversiteyi üniversite yapan ilkelere aykırı eylem ve işlemleri,

• Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının hizmetine sunulması gereken salonların, araç ve gereçlerin kullanım biçimlerini,

• Depreme dayanıklı olması gereken Üniversite binalarının, bu şartları taşıyıp taşımadığını ve fiziki koşulların iyileştirilmesi için bütçeden ne kadar kaynak aktarıldığını ve bu kaynakların nasıl kullanıldığını

araştırdığımızın bilinmesini istiyoruz! Eminiz ki Hitit Üniversitesi yönetimi, İdare Mahkemesi Başkanı’ndan gördüğü övgüyü “hak etmekte” ve gerek öğrencilerine gerekse çalışanlarına “eşitlikçi, özgürlükçü, hukuka saygılı ve demokratik bir üniversiter yaşamı” sunmaktadır!

Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi ve Üniversite Dayanışma Platformu olarak, Oya Yağcı’nın yalnız olmadığının, 25 Şubat günü mahkemeden çıkacak kararı yakından takip ettiğimizin ve hiçbir üyemizin hakkını hukuksuz, siyasi kararlarla çiğnetmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi

Üniversite Dayanışma Platformu Eşgüdüm Kurulu 

Üniversite Dayanışma Platformu Bileşenleri:

Akademi Susmayacak Platformu

AİBÜ Öğretim Elemanları Derneği

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği

Barış İçin Akademisyenler

Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği

Eğitim Sen Kocaeli Üniversitesi Temsilciliği

Eğitim Sen Abant İzzet Baysal Üniversitesi Temsilciliği

Eğitim Sen Anadolu Üniversitesi Temsilciliği

Eğitim Sen İstanbul 6 No’lu Şube

Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Şube

Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube

Eğitim Sen Mersin Üniversitesi Temsilciliği

Eğitim Sen Ordu Üniversitesi Temsilciliği

Eğitim Sen Tunceli Üniversitesi Temsilciliği

Eğitim Sen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temsilciliği

Eskişehir Eğitim Hakları Derneği

HDK Eğitim Komisyonu

İÜ Demokratik Üniversite Girişimi

İstanbul Tabip Odası

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

İTÜ Asistan Dayanışması

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğetim Üyeleri Derneği (İTÜ-DER)

Kocaeli Üniversitesi Nasıl Bir Üniversite İstiyoruz Platformu

Mülkiyeliler Birliği

ODTÜ Asistan Dayanışması

ODTÜ Mezunlar Derneği

ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği

Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi

Öğrencime Dokunma

SES İstanbul/Aksaray Şube

SES İstanbul/Anadolu Şube

Sosyal Araştırmalar Vakfı

Sosyal İş İstanbul Şubesi

Sosyoloji Mezunları Derneği

Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu

Tutuklu Öğrencilerle Dayanışma İnsiyatifi

Türkiye’de Araştırma ve Öğretim Özgürlüğü Uluslararası Çalışma Grubu (GIT Türkiye)

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği

Yaşasın Üniversite Platformu (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi)

Vakıf Dayanışma