Üniversite Dayanışma Platformu’nun Kınama Metni

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden Barış Ünlü, “Türkiye’de Siyasal Hayat ve Kurumlar” dersinin final sınavında Kürt meselesiyle ilgili sorduğu soru nedeniyle bazı basın organları tarafından hedef gösterilmiştir. Bir bilim insanının bilgi üretme, ürettiği bilgiyi paylaşma, eğitim ve öğretim özgürlüğü hiçe sayılmıştır. Meslektaşımız Barış Ünlü’nün kendisinden beklenen bilimsel sorumluluk, ilke ve yöntemlere bağlı kalarak akademik faaliyetlerini gerçekleştirmesi nedeniyle hedef gösterilmiş olmasını şiddetle kınıyoruz. 

Üniversite Dayanışma Platformu Bileşenleri:

Akademi Susmayacak Platformu

AİBÜ Öğretim Elemanları Derneği

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği

Barış İçin Akademisyenler

Eğitim Sen Kocaeli Üniversitesi temsilciliği

Eğitim-Sen AİBÜ temsilciliği

Eğitim-Sen Anadolu Üniversitesi Temsilciliği

Eğitim-Sen İstanbul 6 Nolu Şube

Eğitim-Sen Ankara 5 Nolu Şube

Eğitim-Sen İzmir 3 Nolu Şube

Eğitim-Sen Mersin Üniversitesi Temsilciliği

Eğitim-Sen Ordu Üniversitesi Temsilciliği

Eğitim-Sen Tunceli Üniversitesi Temsilciliği

Eğitim Sen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temsilciliği

Eskişehir Eğitim Hakları Derneği

İ.Ü. Demokratik Üniversite Girişimi

İstanbul Tabip Odası

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

İTÜ Asistan Dayanışması

Kocaeli Üniversitesi Nasıl Bir Üniversite İstiyoruz Platformu (NBU) Mülkiyeliler Birliği

ODTÜ Asistan Dayanışması

ODTÜ Mezunlar Derneği

ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği

Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi

Öğrencime Dokunma

SES İstanbul/Aksaray Şube

SES İstanbul/Anadolu Şube

Sosyal Araştırmalar Vakfı

Sosyal İş İstanbul Şubesi

Sosyoloji Mezunları Derneği

Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu

Tutuklu Öğrencilerle Dayanışma İnisiyatifi

Türkiye’de Araştırma ve Öğretim Özgürlüğü Uluslararası Çalışma Grubu (GIT Türkiye)

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği

Vakıf Dayanışma