Marmara Üniversitesi'ndeki Olaylar Hakkında Açıklama

Basına ve Kamuoyuna;

Marmara Üniversitesi yönetimi, öğretim elemanları ve idari çalışanları hakkında açtığı soruşturmalarla akademik ve sendikal özgürlükleri tehdit ediyor. Soruşturmaların ve disiplin cezalarının bir caydırma, öç alma ve mimleme aracı olarak kullanıldığı Marmara Üniversitesi'nde son dönemde yaşananlar, ülkenin kamusal alanlarının nasıl bir mayın tarlasına döndüğünü ve bu alanda bulunanların nasıl hareketsiz ve tepkisiz kalmaya zorlandığını gösteriyor. KESK'in çağrısı ile greve katılan akademisyenler üniversiteden atılmak isteniyor. Son olarak ise, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde çalışan beş araştırma görevlisi hakkında "olaylara karışmak" gibi muğlâk bir iddia ile soruşturma açıldı. Soruşturma, iki araştırma görevlisinin, Eren Paydaş ve Tolga Şirin'in dosyalarının 'kamu görevinden çıkarma' istemiyle YÖK'e gönderilmesiyle sonuçlandı. Diğer üç araştırma görevlisine ise ceza verilmedi.

Bu soruşturma, Gezi olaylarının yarattığı tansiyonun her yerde hissedildiği 31 Mayıs 2013 tarihinde, araştırma görevlilerinin, öğrenciler arasında çıkan bir gerginliğe tanık olmaları üzerine başlatılmıştı. Anılan araştırma görevlilerinin yaptıkları tek şey, bahçedeki yüzlerce kişiyle beraber üniversite içine giren çevik kuvvet ekiplerini ve olayları izlemekti. Önce olayların tarafı birkaç öğrenci kendilerine (ilginçtir ki beşi de Eğitim-Sen üyesi olan araştırma görevlilerinin) "taş, sopa, şişe ve kemer kullanarak saldırdığı" şeklinde bir iftirada bulundu. Ardından üniversite yönetimi, araştırma görevlilerini "olay esnasında bahçede bulunmakla ve olaylara karışmış olmakla" suçlayan soruşturma sürecini başlattı. Ne var ki tanık beyanları ve kamera kayıtları sayesinde, araştırma görevlilerinin "olaylara karışmamış" oldukları kabul edilmek zorunda kalındı. Ancak bu defa da iki araştırma görevlisinin dosyası, "olaylar bittikten sonra öğrencilerle görüşmek" ve "olayları cep telefonuyla kaydetmek"  iddiasıyla YÖK'e sevk edildi. Bu iddiaya göre, öğrenci ve üniversite mensupları, eğitimi sekteye uğratacak bir disiplinsizliğe tahrik ve teşvik edilmişlerdi. Şu anda Tolga Şirin ve Eren Paydaş, görevlerinden atılma tehdidiyle karşı karşıyadır.

Bu olayda, ülkedeki yaygınlaşmış pratiğe uygun şekilde Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki hiçbir güvenceye riayet edilmeden bir soruşturma yürütülmüştür. Bu vahim suçlamanın ciddiye alınması, ortada ithamı kanıtlayan bir tek delil olmamasına rağmen Disiplin Yönetmeliği'ndeki en ağır cezanın talep edilmesi, akademisyenler olarak hepimizin üzerine çöken baskının vardığı tehlikeli boyutu göstermektedir.

Biz, üniversite içerisinde çıkan gerginliğe tanıklık eden araştırma görevlilerine karşı yürütülen bu soruşturmayı kınıyoruz. Soruşturmanın herhangi bir aşamasında rol almış bütün idarecilerin bu vahim süreçten sorumlu olduğunu düşünüyoruz. Kampüs içerisinde yaşanan bir gerginliğe tanık olmayı şiddetle ve disiplinsizlikle ilişkilendiren bu soruşturma, bütün üniversite çalışanlarına yönelik bir gözdağıdır. Akademisyenlerin kampüs içerisinde olup bitenleri öğrenme çabaları ve öğrencilerin şiddet görme ihtimaline karşı durma sorumluluğu kriminalize edilmeye çalışılmaktadır. Marmara Üniversitesi idarecilerini bu tehdide bir son vererek bu tür soruşturmalara başvurmaktan vazgeçmeye, YÖK'ü bu mesnetsiz ve vahim soruşturmayı reddetmeye ve bu ülkenin geleceğinden kaygı duyan herkesi de bu olaya tepki göstermeye çağırıyoruz.

Üniversite Dayanışma Platformu Eşgüdüm Kurulu
Üniversite Dayanışma Platformu Bileşenleri:
Akademi Susmayacak Platformu
AİBÜ Öğretim Elemanları Derneği
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği
Barış İçin Akademisyenler
Eğitim Sen Kocaeli Üniversitesi Temsilciliği
Eğitim Sen Abant İzzet Baysal Üniversitesi Temsilciliği
Eğitim Sen Anadolu Üniversitesi Temsilciliği
Eğitim Sen İstanbul 6 No'lu Şube
Eğitim Sen Ankara 5 No'lu Şube
Eğitim Sen İzmir 3 No'lu Şube
Eğitim Sen Mersin Üniversitesi Temsilciliği
Eğitim Sen Ordu Üniversitesi Temsilciliği
Eğitim Sen Tunceli Üniversitesi Temsilciligi
Eğitim Sen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temsilciliği
Eskişehir Eğitim Hakları Derneği
HDK Eğitim Komisyonu
İÜ Demokratik Üniversite Girişimi
İstanbul Tabip Odası
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi
İTÜ Asistan Dayanışması
Kocaeli Üniversitesi Nasıl Bir Üniversite İstiyoruz Platformu
Mülkiyeliler Birliği
ODTÜ Asistan Dayanışması
ODTÜ Mezunlar Derneği
ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği
Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi
Özgürlükçü Hukukçular Derneği
Öğrencime Dokunma
SES İstanbul/Aksaray Şube
SES İstanbul/Anadolu Şube
Sosyal Araştırmalar Vakfı
Sosyal İş İstanbul Şubesi
Sosyoloji Mezunları Derneği
Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu
Tutuklu Öğrencilerle Dayanışma İnsiyatifi
Türkiye'de Araştırma ve Öğretim Özgürlüğü Uluslararası Çalışma Grubu (GIT Türkiye)
Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği
Vakıf Dayanışma
Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği
Antalya Tabip Odası
Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi
Başka Hacettepe Yok
Batman Barosu
Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi
DİSK Sosyal-İş
Düşünce Suçuna Karşı Girişim
Ekoloji Kolektifi
İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi
İnsan Hakları Araştırmaları Ağı
İstanbul Tabip Odası
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi
İTÜ Öğretim Üyeleri Derneği Yönetim Kurulu
Kamu Hukukçuları Platformu Girişim ve İcra Kurulu
Kartal Hukukçular Derneği
Konya Demokratik Hukukçular Derneği
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Sen Temsilciliği
Samsun Akademik Elemanlar Derneği
Tarım Orkam Sen İstanbul Şubesi
TÜM Öğretim Elemanları Derneği İstanbul Şubesi
Türkiye İnsan Hakları Vakfı