Senato Üyelerine Açık Mektup

"Galatasaray Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi senato üyelerini, ilgili açıklamada imzası olan rektörleri protesto etmek için toplu olarak harekete geçmeye, rektörleri ise tüm üniversite bileşenlerinden özür dilemeye davet ediyoruz." 

24 Aralık 2012 tarihinde Galatasaray Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi rektörleri tarafından ODTÜ'de yaşanan olaylara ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. En hafif tabirle, ODTÜ’de yaşananları yanlış ve yanlı aktarmak ve akademik özgürlük kavramının içini boşaltmak suretiyle mevcut siyasi iktidarın üniversiteleri biat ettirme hedefine hizmet eden bu açıklamayı desteklemek üzere başka üniversite rektörleri de sıraya girdi. Hükümetin ve iktidar partisinin en üst kademlerinden gelen demokrasi, akademik özgürlük ve üniversite bağımsızlığına saygı ile bağdaşmayacak açıklamalar birbirini izledi.

Bizler, tüm bu yaşananları demokratik toplumun vazgeçilmezlerinden olan üniversitelere karşı çok ciddi bir tehdit olarak görüyoruz. Türkiye’nin bu köklü üniversitelerinin rektörlerinin, akademik özgürlük ve üniversite bağımsızlığının savunucuları olmaları gerekirken, böylesi tartışmalı bir metni senato onayına başvurmadan imzalamalarını ve bu yolla kendilerini üniversitenin yegâne hâkimi ilan etmiş olmalarını sadece üniversite kurumuna değil, aynı zamanda senato üyelerinin şahsına yapılmış bir hakaret olarak görüyoruz.

Bu süreçte, üniversitelerin her türlü politik, ekonomik, ideolojik baskı ve tahakkümden uzak kurumlar olmaları gerektiğinin, öğretim elemanları ve öğrencilerin ifade, örgütlenme, toplanma, gösteri ve protesto özgürlüklerinin akademik özgürlüğün ayrılmaz parçası olduğunun bilinciyle, yaşananlara tepki gösteren tüm üniversite bileşenlerinin ve elbette ODTÜ’lü meslektaşlarımızın ve öğrencilerimizin yanında olduğumuzu ilan ediyoruz.

Bu vesileyle Galatasaray Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi senato üyelerini, ilgili açıklamada imzası olan rektörleri protesto etmek için toplu olarak harekete geçmeye, rektörleri ise tüm üniversite bileşenlerinden özür dilemeye davet ediyoruz.

    

Türkiye'de Araştırma ve Öğretim Özgürlüğü Uluslararası Çalışma Grubu (GIT Türkiye)

Akademi Susmayacak

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği

Tutuklu Öğrencilerle Dayanışma İnisiyatifi

Eğitim Sen İstanbul 6 nolu Üniversiteler Şubesi